Blog

Ageizm… czyli o lekceważeniu

Ageizm to przejawianie zachowań dyskryminacyjnych ze względu na wiek danej osoby. Inaczej mówiąc to lekceważący stosunek do osób młodych/ starszych. Przejawia się w unieważniającym podejściu do zdania, poglądów, wartości, decyzji osób w danej grupie wiekowej. Tego typu zachowanie podważa prawo głosu oraz ucina dalszą dyskusję.

utworzone przez | cze 4, 2022 | Gabinet psychologiczny