Blog

Coming out… co to takiego?

Coming out to ujawnienie przed rodzicami, przyjaciółmi, znajomymi, współpracownikami swojej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej bądź poglądów. Coming out rozumiany jest jako proces.