Regulamin

Regulamin strony i usług na www: psychologciszewska.pl

Definicje

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: Gabinet Psychologiczny Sylwia Ciszewska

Serwis: strona internetowa psychologciszewska.pl

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu usług: konsultacja/terapia on-line, konsultacja telefoniczna lub wizyta stacjonarna

Usługa: Usługi psychologiczne polegają na skontaktowaniu się z użytkownikiem on-line oraz odbyciu 50 minutowej rozmowy audio i/lub audio-wideo lub odbyciu spotkania w gabinecie tzw. sesji. Rozmowa przeprowadzana jest przez dyplomowanego psychologa.

Psycholog: osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

Zasady:

OGÓLNE

1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia. Jeśli pomoc online będzie niewskazana, specjalista zaleci pomoc stacjonarną lub w bezpośrednim kontakcie z psychologiem. Usługi online nie będą świadczone dla osób, które: są pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub są od nich uzależnione, osoby które doświadczają myśli samobójczych, mają za sobą próby samobójcze, samookaleczają się, cierpią na ciężkie zaburzenia osobowości oraz zmagają się z innymi problemami wymagającymi pomocy stacjonarnej powinny wybrać konsultację stacjonarną w gabinecie.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony: psychologciszewska.pl

5. Administratorem Serwisu jest firma: Gabinet Psychologiczny Sylwia Ciszewska, ul. Kościuszki 2/214, 14-100 Ostróda, NIP: 7412080880.

 

PŁATNOŚCI

6. Sesja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem widocznym na stronie. Terminy realizacji usług ustalane są przez system rezerwacji obsługiwany przez bookero.pl. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu internetowego lub kart płatniczych. Płatności obsługuje Tpay.

7. Płatność przelewem za Sesję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem rozmowy, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu zgodnie z zasadami:

Rezerwacja wizyty dokonywana przez system rezerwacji na stronie www, zostaje potwierdzona po opłaceniu wizyty z góry w ciągu dwóch godzin od wybrania terminu.
Rezerwacja wizyty ustalona bezpośrednio z psychologiem, zostaje potwierdzona po opłaceniu wizyty do 48 godz. przed ustalonym spotkaniem. W wyjątkowych przypadkach- jeśli termin został ustalony w tym samym dniu do 2 godz. przed ustalonym spotkaniem. W przeciwnym razie termin zostaje anulowany.
Użytkownik dokonując płatności przelewem za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie usługi w ustalonym terminie.

8. Do każdej opłaconej usługi wystawiany jest paragon. Klient po dokonaniu płatności może odebrać paragon w siedzibie firmy pod adresem: Gabinet Psychologiczny Sylwia Ciszewska, ul. Kościuszki 2/214, 14-100 Ostróda. Klient może również napisać emaila ws. paragonu, a wówczas zostanie mu wysłany skan paragonu na emaila.

Serwis psychologciszewska.pl na życzenie Klienta wystawia fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia ( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP). Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy/dokonania rezerwacji. Faktura będzie wysłana Klientowi drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

9. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest: Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań.

ANULOWANIE WIZYTY

9. Użytkownik może do 48 godzin przed ustalonym terminem Sesji, bez podawania powodów, zrezygnować z usług lub zmienić termin wizyty poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@psychologciszewska.pl lub przez formularz kontaktowy lub anulując rezerwacje przez automatycznie wysyłany mail generowany przez system rezerwacji bookero.pl. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny usługi na wskazany numer konta.

W sytuacji, gdy odwołanie Sesji nastąpi w okresie krótszym, niż 48 godzin od ustalonego terminu Sesji, opłata za Sesję nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE

 

10. Usługi psychologiczne odbywają się zgodnie z zasadami obowiązującego kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Jeśli sytuacja tego wymaga, psycholog zaleci wizytę stacjonarną lub kontakt z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

11. Artykuły, treści lub opinie specjalistów podczas konsultacji/ zawarte w artykułach/ kursach/ ebookach udostępnianych przez psychologciszewska.pl nie zawsze są zgodne z opiniami i poglądami założyciela serwisu. Każdy Specjalista lub Autor ma prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.

12. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@psychologciszewska.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

DANE OSOBOWE

13. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również za dobrowolną zgodą swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez:

Gabinet Psychologiczny Sylwia Ciszewska, ul. Kościuszki 2/214, 14-100 Ostróda, NIP: 7412080880, operatora serwisu rezerwacji oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę przelewów. Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: kontakt@psychologciszewska.pl

14. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj: https://psychologciszewska.pl/polityka-prywatnosci